Drobní savci a plazi

V naší ordinaci se specializujeme také na drobné savce a plazy.

 

Vakcinace a preventivní péče:

V rámci preventivní činnosti doporučujeme vakcinaci králíků proti myxomatóze a oběma typům moru králíků, přičemž králíky lze očkovat od věku 10 týdnů s přeočkováním za 6 měsíců, příp. už od věku 6 týdnů, pokud je v chovu špatná nákazová situace. Proti novému typu moru králíků, způsobenému kalicivirem RHDV-2, je možné králíky očkovat již od věku 30 dnů, tato imunita pak přetrvává 9 měsíců.

 IMG 6081


U fretek
pak vakcinujeme zejména proti psince, ale i leptospiróze a vzteklině. Vakcinaci je možné provádět od 6. týdne věku.

 

Provádíme také koprologické vyšetření trusu, ať už preventivně, nebo v rámci terapie.

 

Chirurgické zákroky:

Mezi nejčastější zákroky patří korekce zubů zabrušováním v celkové anestezii, příp. extrakce řezáků, z preventivních či léčebných důvodů pak zejména kastrace samců i samic drobných savců. 

IMG 5537